Afspraken en conditie's

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Bornem zonder korting.

Er zal enkel rekening gehouden worden met de klachten gedaan binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien er binnen dit tijdsbestek geen klachten ons bereiken, is er verval en zijn de aangerekende bedragen definitief verschuldigd.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidsinteresten aan 10 %, met een minimum van 25 €. Bovendien zal het bedrag van de factuur worden verhoogd met een forfait van 10 %, eveneens met een minimum van 25 € zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de gerechtskosten.

De rechtbanken van Mechelen zijn uitsluitend bevoegd om de geschillen tussen de partijen te beslechten.

CCST eu